Hulpverlening Aan Personeel en Ondersteuning

INFORMATIE

WAT IS DE HAPO ?

De Hulpverlening Aan Personeel en Ondersteuning is een vereniging bestaande uit personeelsleden tewerkgesteld bij het Lokaal Bestuur Blankenberge, gepensioneerden en alle actieve medewerkers van de Lokaal Bestuur (bv. brandweer en SAMW) en hun familie.


In totaal telt de vereniging meer dan 400 leden, samen met hun gezin maakt dat een aantal van ruim 800 aangesloten medewerkers. 


De vereniging heeft tot doel een solidariteit te doen ontstaan tussen de leden. Daarom worden ook verschillende activiteiten georganiseerd.


WIE KAN LID WORDEN?


Personeelsleden, gepensioneerde personeelsleden en alle actieve medewerkers van het Lokaal Bestuur Blankenberge stad (ook bv. brandweer en SAMW) en hun familie. Zij kunnen op twee manieren aansluiten:


1. HAPO-pluskaart: enkel voor alle actieve personeelsleden die een maandelijkse bijdrage betalen; 

2. HAPO-kaart: voor actieve personeelsleden, gepensioneerden en andere medewerkers van het Lokaal Bestuur die een jaarlijkse bijdrage betalen.


HOE KAN JE LID WORDEN?


A. HAPO-pluskaart

De leden met de HAPO-pluskaart  kunnen aanspraak maken op de sociale teruggaven en commerciële voordelen.


Als lid van de sociale dienst betaal je € 6/maand voor volwassenen of € 4,50/maand voor kinderen.


Sluit je aan onmiddellijk bij indiensttreding, dan heb je slechts een wachttijd van 3 maanden. Wie dit niet onmiddellijk doet, moet rekening houden met een wachttijd van 6 maanden en voor sommige tegemoetkomingen 3 jaar.


B. HAPO-kaart

Wens je enkel de commerciële voordelen dan betaal je € 15/jaar per volwassene of € 5/jaar per kind ten laste.STATUTEN VAN DE HAPO